Mình nghiện Yoshino tính sơ sơ cũng được 7 năm zồi ấy. Ngày là sinh viên còn nghèo nhưng cũng cố sắm 1-2 bộ để diện.

Đến nay thì tủ cũng 1/2 đồ của Yoshino rồi, thích cái là chất mặc mát mà không bị nhăn.

Nhiều khi mình lười quần Âu mình cho vào máy quay tít hôm sau không kịp là nhưng vẫn mặc tốt.

Còn mẫu mã thì tuỳ mắt thẩm mỹ mỗi người, không biết nhưng mình mặc cái nào cũng được khen.

 

 

Leave a comment